In deze 6-daagse basisopleiding wordt de systemisch-fenomenologische ziens-en werkwijze gecombineerd met lichaams-(trauma) sensitief werken. Het is een intensieve training waarbij de nadruk ligt op het ervarend leren en het doen van oefeningen. Het geleerde kan meteen in het dagelijkse leven en werken worden toegepast. Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de opleiding aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en traumawerk. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept.
Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng van deelnemers.
De volgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:
Basishouding:
• Een oordeelvrije houding
• Presentie- werken vanuit het 'er Zijn'
• Werken vanuit het 'niet weten'
Systemisch-fenomenologisch werk:
• Ordeningsprincipes
• Een beeld maken van de eigen familie; intergenerationeel perspectief
• Overgenomen lasten en gevoelens, eigen thema's
• Dynamieken: uitsluiting, triangulatie, parentificatie, navolging
• Het interview
• Systemisch-fenomenologisch waarnemen
• Werken met circulaire vragen; systeemvragen, schaalvragen, oplossingsgerichte vragen
• Systemisch verbindende taal en gebruik van rituelen
Lichaams (trauma)-sensitief werken
• Werken vanuit de vertraging
• Werken met stilte
• Basale kennis over het werken van het autonome zenuwstelsel
• Regulatie- en co-regulatie; Containment
• Lichamelijke waarnemingen tijdens opstellingen
• Werken met hulpbronnen
• Hechting en (systeem)trauma
Tafelopstellingen
• Werken vanuit het 'niet weten'
• 'lezen' van het beeld aan de hand van de ordeningsprincipes
• Werken mét systemische taal en rituelen
• Systemische vragen stellen
• Werkhypotheses maken
• Overdracht en tegenoverdracht
Middelen:
• Power point
• Circulaire vragen
• Oefeningen
• Casuïstiek
• Huiswerkopdrachten
• Maken van een (reflectie) verslag van een opstelling, dit is tevens de eindtoets
• Werken in kleine intervisiegroepen tussen de trainingsdagen
• Alle theoretische informatie, huiswerkopdrachten en trainingsmateriaal wordt beschikbaar gesteld via Google Classroom


De deelnemer:


• Heeft ervaren hoe het is om vanuit de basishouding te werken en kan dit in het werk toepassen
• Kent de ordeningsprincipes vanuit het systemisch-fenomenologische werk en kan die toepassen in het werk
• Heeft inzicht verkregen in de diepere patronen die in en tussen systemen werkzaam zijn.
• Weet hoe zij/hij een tafelopstelling kan toepassen en heeft daardoor een krachtig tool in handen voor het begeleiden en coachen van cliënten en voor verdieping in het werk.
• Heeft een ruimere blik verworven waardoor meer handelingsalternatieven mogelijk zijn
• Heeft vaardigheden verworven in het werken met een innerlijke beeld (tafelopstelling) waardoor meer inzicht wordt verkregen in systeemdynamieken.
• Is bewust bekwaam en handelingsbekwaam geworden in het systemisch werken, denken en doen.


VOOR WIE?
DEZE OPLEIDING IS EEN INCOMANY-OPLEIDING EN ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR DEELNEMERS VAN WSGV/WSJBJR

* aub bij inschrijving gmail, hotmail of live-account opgeven. Dit is nodig omdat we met google classroom werken en andere accounts niet door google worden geaccepteerd. 

 

Terug naar het aanbod