DE MENSELIJKE MAAT

In deze 8-daagse voorgezette opleiding tot Systeemcoach ga je je kennis en vaardigheden in het systemisch werken met tafelopstellingen verder verdiepen en uitbreiden. Je krijgt een aantal belangrijke tools aangereikt, zoals bij voorbeeld het werken met structuuropstellingen, werken met het innerlijk kind en het doen van interventies waarbij je gebruik maakt van verschillende rituelen . Systemisch-fenomenologisch werken is een ziens-en werkwijze, die tegelijkertijd methodisch én intuïtief werkt. En het is een vak, een ambacht dat je je in stapjes eigen maakt om het steeds professioneler te kunnen toepassen. Je gaat cliënten niet meer zien als 'cliënt', maar gewoon als een mens die op weg is naar haar of zijn eigen bestemming. Net zoals jij. Je uitgangspunt is de menselijke maat. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt omdat je professionele en persoonlijke ontwikkeling hier hand in hand gaan!

 Systemisch waarnemen houdt in de blik ruimer te maken. Door tegelijkertijd naar verschillende systeemlagen te kijken, meestal met behulp van ( tafel) opstellingen, komen ook de mogelijke oplossingen in beeld. Die bedenken we niet. Die worden door het fenomenologische waarnemen zichtbaar, dienen zich als het ware aan. Systemisch-fenomenologisch werken is altijd een co-creatie. En het is vakmanschap. We bedenken geen nieuwe realiteiten of oplossingen, zij ontstaan of dienen zich aan uit het samenspel tussen begeleider en vraagsteller. We werken vanuit het bewustzijn dat wij als begeleider of coaches de oplossingen voor een ander niet weten en ook niet kunnen weten. Maar we weten wel hoe we een veilig kader kunnen scheppen en vragen kunnen stellen, van waaruit de ander haar eigen oplossingen kan vinden. Daardoor ontstaat gelijkwaardigheid in de samenwerking.

"I do not fix problems. I fix my thinking. Then problems fix themselves."
Byron Katie

Inhoud opleiding

Dag 1 en 2: Werken met structuuropstellingen
je maakt kennis met verschillende opstellingesvormen zoals bv. 
Structuuropstellingen:
- Tetralemma-opstellingen
- Bron-opstellingen
- Symptoom-opstellingen

- werken met een vaste format
- werken met een meerlagig beeld
- opstellen van werkhypotheses 
- werkhypotheses toetsen


Dag 3 en 4: werken met partner-relatie-vraagstukken
- de mannelijke en vrouwelijke lijn
- thema's uit de familielijnen
- herhalingspatronen in de partnerrelatie
- de plek van de kinderen bij relatieproblematiek
- opvoedingsopstellingen
- de plek van eerdere partners
- ordening bij nieuw samengestelde gezinnen
- dynamieken bij vechtscheidingen
- systemische rituelenen en werken met erkennende en verbindende taal

- maken van werkhypotheses
- toepassen van interventies

Dag 5 en 6: werken met het innerlijk kind: Transactionele analyse
- kind -ouder-volwassene- opstellingen
- het vrije en het belaste kind
- leeftijdsfasen -levenslijn
- cirkel of life
- werken met intergenerationeel trauma

Dag 7 en 8: 
- opstellingen van het verlangen 
- loopbaanopstellingen

Innerlijke houding:
- in – en uitzoomen
- zonder oordeel Zijn
- zonder doel zijn als begeleider
- werken vanuit het niet weten en met het wetende veld
- werken met je intuïtie
- werken vanuit authenticiteit
- werken vanuit vertraging
- uithouden en verdragen
- reguleren en co-reguleren
- klittenband


Technieken:
- werken met bodemankers
- werken met representanten in mini-opstellingen
- werken met structuurelementen
- werken met een vaste opstellingsformat

Classroom:
- Lesmateriaal is per lesblok beschikbaar in classroom
- Literatuurlijst: vrije keuze

Intervisie: gedurende de voortgezette opleiding wordt in kleine intervisiegroepen geoefend om te verdiepen en "vlieguren" te maken

Toetsing: Het maken van een reflectieverslag over je eigen proces en een reflectieverslag over een opstelling met een client(systeem).

Gasten: in overleg is het mogelijk om gasten ( clienten) die een opstelling willen doen uit te nodigen voor een dag(deel). 

Wat leer je in deze leergang?

- Je leert gebruik te maken van diverse opstellingsvarianten en breidt daarmee je systemische tools aanmerkelijk uit
- Je verdiept je kennis en vaardigheden in het systemisch-fenomenologisch werken
- Je leert systemische interventies toe te passen
- Je past de verschillende tools en opstellingen op een professionele manier toe
- Je leert de grenzen van je eigen professionaliteit kennen en weet wanneer je moet stoppen of overdragen
- Je verdiept je basisvaardigheden in de systemische waarneming en weet hier professioneel mee te werken
- Je vergroot je inzicht in je eigen leerproces en dat van anderen

Voor wie?

Professionals uit de jeugd- en gehandicapenzorg, onderwijs en andere beroepsgroepen die met mensen werken.
Deze leergang is alleen toegankelijk voor wie de basisopleiding tot systemisch begeleider bij het Centrum voor Systemisch werk hebben gevolgd of elders een opleiding in het systemisch werken (met tafelopstellingen) hebben gevolgd.

Trainer: Iris Pinkepank
Data  2022:
 7 & 8 februari; 21 & 22 maart; 9 & 10 mei; 20 & 21 juni 
Tijden: 09:30 uur – 17.00 uur
Locatie: Gemeentecentrum De Duiker/Bronkerk; Hoenderloseweg 10; 7339 GH Ugchelen
Zoom online: Vraag en antwoord: 3 december; 2021: 7 januari; 4 februari 
Zoom-tijden: 19.30 uur – 20.30 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 8
Prijs : € 1995
Accreditatie: zal gedurende de leergang worden aangevraagd bij het SKJ
Certificaat: aan het einde van de leergang ( minimaal 6 lesdagen aanwezig) ontvang je het certificaat Systeemcoach
Studie-investering :ca 4 uur per week
BTW: Het Centrum voor Systemisch werk is ingeschreven bij het CRKBO en voor trainingen en opleidingen vrijgesteld van BTW. 

 Coronamaatregelen:

We volgen de hiervoor geldende richtlijnen

 

 Terug naar het aanbod