Annemiek
de Vries
Programmaleider

Het Gezinspiratieplein is een kennisplatform voor gezinshuisouders, pleegouders en andere professionals werkzaam rondom inhuisplaatsen. Door de uitwisseling van kennis en ervaringen wil het Gezinspiratieplein hun persoonlijke en professionele ontwikkeling versterken, om zo bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van inhuisplaatsen. Het Gezinspiratieplein biedt opleidingsmogelijkheden in de vorm van trainingen, workshops en opleidingen. Ook doet, of faciliteert, het Gezinspiratieplein onderzoek, ontwikkelt kennisproducten en organiseert bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring.

Meer weten? www.gezinspiratieplein.nl

Terug naar het team