Els
Zandstra
Lichaamsgericht- en systemisch therapeute, coach en trainer

Voor mij voelde het systemisch-fenomenologisch werken direct heel natuurlijk: alsof oude kennis werd aangeboord.
De manier waarop ik van kinds af aan de wereld waarnam, kreeg hierdoor vorm en betekenis. Als kind voelde ik veel en vond ik het moeilijk hier woorden aan te geven. Het systemisch werk geeft mij een kader om mijn waarnemingen, gevoelens en ervaringen uit te drukken in woorden en beelden. Zo is mijn passie en liefde voor het systemisch lichaamsgerichte werk geboren!
Door het lichaamsgerichte werk te verbinden met het systemisch werken wordt het lichaam een soort innerlijk kompas wat steeds "weet" in welke richting ontwikkeling nodig en mogelijk is.
Ik zie het werk als een ambacht welke op vele manieren toepasbaar is. Het mooie vind ik dat er altijd een vorm is welke het beste aansluit bij de situatie van de persoon op dat moment. Dit maakt dat ik nooit met standaard procedures werk. Het fenomenologisch waarnemen nodigt mij uit om steeds te blijven bevragen, onderzoeken, waar te nemen en mee te bewegen met de realiteit van het moment.
Om systeem-fenomenologisch te kunnen waarnemen is het belangrijk om in contact te zijn met je lichaam. Ik ondersteun mensen graag in dit proces. Hoe neem je je lichaam waar; waar is je energie? Wanneer mensen in contact komen met hun lichaam komt er meer bewustzijn en kunnen ze zich weer verbinden met de stroom van het leven, zich laten leiden door een intelligentie die boven het denken uitstijgt. Je lichaam is altijd in het nu en vanuit het nu is het mogelijk om uit te zoomen en samen van een afstandje naar het geheel te kijken. Zo komt er bewustzijn op plek en patronen en kunnen mensen besluiten hoe ze hiermee om kunnen en willen gaan.
Meer informatie vind je op www.elszandstra.nl of bel:06-51432256

Terug naar het team