Tanja
van Zuilen
Systemisch coach, ouderbegeleider, emotioneel lichaams- en kindertherapeute

Ik heb het talent om van een gesprek een ontmoeting te maken. Dan ontdekken we samen waar de ruimte zit tot ontwikkeling en groei. Ik zie de krachten die bij kwetsbaarheden horen. Krachten die er altijd zijn in een mens. Het is fijn als dat gezien wordt. Ik geloof in de kracht van verbinding. Het vraagt moed om je te verbinden met een ander. Verbinden is voorwaarde om voedingsbodem te creëren waarin niets anders moet, maar wel anders mag. Daar ontstaat ruimte om patronen of spanning te doorbreken of om een stukje van de balans in je leven of regie over je leven terug te vinden. In de manier waarop ik werk zijn mijn opleidingen en (levens)ervaring herkenbaar. Het systemisch werk heeft me mijn plek laten vinden, het lichaams-en traumawerk hebben er diepte aan gegeven. 

Ik ben graag beschikbaar voor het werken met individuele mensen en met ouders en kinderen, al dan niet vanuit een professionele setting. 

Contact? Mob: 06- 83 67 28 49 of mail: tanjahelpt@gmail.com

Terug naar het team