“Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.”
- Steve Jobs

 

Systemisch werken met teams

Teams zijn er en vele soorten en maten. Grote en kleine teams, teams die al sinds langere tijd in dezelfde samenstelling werken of juist nieuw samengestelde teams. Veel teams weten wat nodig is om een goede werksfeer te creëren en werken met plezier aan hun taak en met elkaar.

Toch kan er op enig moment de behoefte ontstaan aan meer verdieping of het opdoen van nieuwe inspiratie. Dan worden teamdagen georganiseerd, vaak op een leuke plek ergens in het land, waar men letterlijk en figuurlijk uitzoomt, afstand neemt. Door op een andere manier naar het grotere geheel te kijken komen nieuwe mogelijkheden in beeld voor samenwerken, elkaar inspireren en elkaar uitnodigen tot groei en ontwikkeling.

Het Centrum voor Systemisch Werk ondersteunt graag teams om van hun “heidag” een topdag te maken. We bereiden de dag ( of dagen) samen met jullie voor. Afhankelijk van jullie wens of doel kunnen er workshopachtige elementen worden opgenomen of kan juist de nadruk gelegd worden op veel oefenen, samendoen en ervaren. 

Soms lijkt een team vast te zitten, is het onderlinge vertrouwen zoek, de werkdruk hoog, voelen sommige teamleden zich buitengesloten of is er een algemeen gevoel van onbehagen. 

Wij scheppen de voorwaarden om op een veilige manier weer een stap te zetten in de goede richting, in de richting van meer verbinding, waardering en vertrouwen. Soms lukt dat niet in één keer maar is er meestal wel een begin gemaakt van een herstel van de balans.

Ieder team is uniek en dus bieden wij geen standaardparketten in het werken met teams. Daar waar onze kennis en ervaring samenvloeit met de kennis en ervaring van het team ontstaat een co-creatie, maatwerk dus! 

 

Waarom kiezen voor een systemische benadering? 

In het systemisch werk gaan we ervan uit dat binnen een organisatie alles met alles samenhangt. Daarin kijken we zowel naar het team als ook naar het grotere geheel en de samenhang van het team met de gehele organisatie. Het enkelvoudig kijken naar een probleem leidt in de regel niet tot oplossingen, hooguit tot symptoombestrijding. 

Systemisch werken in en mét teams houdt in dat we ons bezighouden met de boven- en onderstroom. Deze wordt zichtbaar door het uitzoomen en daardoor de context groter te maken. 

Stel er spelen voortdurend conflicten binnen een team en het lukt de teamleden niet meer om zich met elkaar te verbinden. Het management is er druk mee om dreigend ziekteverzuim te voorkomen. Communicatietrainingen en andere vormen van bemiddeling hebben tot nog toe weinig resultaat laten zien.

Door breder te kijken naar niet alleen de directe teamleden maar ook andere elementen die binnen het systeem werkzaam zijn, zoals klanten, doelen, taken, andere afdelingen of het management kan zich een geheel andere context tonen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat het team een onevenredig hoog aantal cliënten met agressieproblemen heeft. De problemen van het team blijken veroorzaakt te worden door een zogenaamd parallel proces, ofwel systemische overdracht van emoties vanuit de cliëntengroep naar de medewerkers.  Hoe anders zal dan de oplossingsrichting zijn als dit als het ware probleem in beeld komt. 

Systemisch werken in team houdt in dat we kijken naar:

  • de ordeningsprincipes die in ieder organisatiesysteem werkzaam zijn
  • de verschillende systeemlagen om te weten op welke systeemlaag een interventie zich moet richten om succesvol te zijn 

Systemisch werken met teams is niet alleen een inspirerende ervaring maar vooral ook een zeer effectieve werkwijze voor het behalen van duurzame resultaten!

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Tel: 06-20084387

 

 

 

Terug naar het aanbod