Kennisbronnen

Het systemisch werk zoals dat ontwikkeld is en wordt vormgegeven vanuit dit Centrum is een niet aflatend integratief leerproces waaraan veel mensen met hun ideeën en werkwijzen hebben bijgedragen. Zij vormen samen de kennisbronnen waaruit wij putten en representeren de professionele wortels van het Centrum voor Systemisch Werk. 

Dit overzicht is niet compleet omdat `de wijsheid voortdurend onderweg is’ en daarmee permanent in beweging en ontwikkeling is.

 

"Life is like a piano... What you get out of it depend on how you play it."

- Albert Einstein

Inspiratie

Masaru Emoto

Dr. Masaru Emoto deed onderzoek naar water en maakte foto’s van ijskristallen. Daarbij maakte hij gebruik van water dat uit verschillende (vervuilde) bronnen kwam.  Dit water stelde hij bloot  aan verschillende omstandigheden zoals geluiden (muziek, spraak) en beelden (geschreven tekst, afbeeldingen). 

Hij concludeerde dat deze externe effecten invloed hebben op de energetische structuur van water en zorgen voor het helende effect dat water heeft op de mens. 

Prikkels met een positieve trilling, zoals liefde lieten mooie, harmonieuze waterkristallen zien. In tegenstelling tot prikkels met een negatieve trilling zoals het woord haat.

"Words are the vibrations of nature. Therefore, beautiful words create beautiful nature. Ugly words create ugly nature. This is the root of the universe."

- Masaru Emoto

Inzicht

International Systemic Constellation Association (ISCA)

The gathering place for systemic constellation practitioners from all over the world. 

Het werken met systemisch-fenomenologische opstellingen is permanent in beweging en allen die ermee verbonden zijn bewegen en veranderen mee. Systemische opstellingen zijn als een rivier, in permanente beweging en sindsdien Bert Hellinger dit werk ontwikkelde uitwaaierend in verschillende richtingen

Het wetende veld

Familieopstellingen hebben ons laten zien dat er een verbinding bestaat met een groter geheel, een spiritueel veld. In dit spiritueel veld zijn alle leden van een familie aanwezig, inclusief de overledenen en iedereen is in resonantie met alle anderen. ( Bert Hellinger)

http://isca-network.org/systemic-constellations

Jaap van der Wal - Embryo in beweging - Het embryo in ons

Het lichaam ontwikkelt zich uit ons, niet andersom. Wij schiepen ons lichaam, cel voor cel schiepen we het" (Rumi 1207-1273). Wij worden niet 'gemaakt’, wij zijn van geest EN lichaam. Meer dan een zelf-programmerend genoom of een rondwandelend brein. En wij zijn zeker GEEN super-gecompliceerde bewustzijn-producerende bio-machinerieën. Wij zijn levende wezens en elk levend wezen is meer dan een ruimtelijk lichaam, maar realiseert zich, een leven lang, een lichaam als verschijning in de tijd. Geen robot kan het. Ons bestaan begint al als embryo. Hier op deze website wordt een andere kijk geboden op ons voorgeboortelijk bestaan. Gangbare wetenschappelijke embryologie wordt verruimd tot een ‘embryosofie’: niet alleen verklaringen en oorzaken maar ook betekenis geven aan het ons (voorgeboortelijk) bestaan.

http://www.embryo.nl/

Daan van Kampenhout - Systemic Ritual

Systemic Ritual is een unieke combinatie van elementen van sjamanistische rituelen en aspecten van familieopstellingen. Een systemisch ritueel is echter meer dan de som der delen en heeft een geheel eigen dynamiek. Het gebruik van helende zinnen en het inzetten van representanten zijn herkenbaar vanuit de opstellingen. In het drummen en zingen, werken met de voorouders, het werken met de ziel, het gebed en de vaste plattegronden als richtlijn voor een ritueel laten het sjamanisme zichtbaar worden.

www.daanvankampenhout.com

Kennis

Lynne McTaggart

Lynne McTaggart is an award-winning journalist and the author of seven books, including her forthcoming book, The Power of Eight, and the worldwide bestsellers The Field, The Intention Experiment and The Bond, all considered seminal books of the New Science and now translated into 30 languages.

Lynne’s been referred over the years as a ‘metaphysical rock star’, ‘the Madonna of the Quantum World,’ ‘the Malcolm Gladwell of the New Science’ and even ‘The Dalai Mama.’

She is consistently voted one of the world’s top 100 spiritual leaders for her ground-breaking work with consciousness and the power of intention, and she’s chiefly known for the quality of her writing and in-depth research.

Lynne is also a dynamic speaker, who regularly gets standing ovations from her worldwide audiences for her inspiring speaking style. She has spoken and held workshops before diverse audiences in most continents around the world from Kuwait to Kuala Lumpur, and everywhere in between.

She’s also architect of the Intention Experiment, a global ‘laboratory’ involving thousands of readers around the world testing the power of group thoughts to heal the world. Lynne, her book and the web-based experiment were prominently featured in Dan Brown’s book The Lost Symbol, and Brown even created a character partly based on her.

https://lynnemctaggart.com

Rupert Sheldrake

I knew from quite an early age that I wanted to do biology, and I specialized in science at school. Then I went to Cambridge where I studied biology and biochemistry. However, as I proceeded in my studies, a great gulf opened between my original inspiration, namely an interest in life, actual living organisms and the kind of biology I was taught: orthodox, mechanistic biology which essentially denies the life of organisms but instead treats them as machines. I had to learn that you can't respond emotionally to animals and plants. You can't connect with them in any way except by detached objective reason. There seemed to be very little connection between the direct experience of animals and plants and the way I was learning about them, manipulating them, dissecting them into smaller and smaller bits, getting down to the molecular level and seeing them as evolving by blind chance and blind forces of natural selection. The first thing we did in the Biochemistry Department was to kill the organisms we were studying and then grind them up to extract the DNA, the enzymes, and so on.

I felt more and more that there was something wrong, but I couldn't put my finger on it. No one else seemed to think there was anything wrong. Then a friend who was studying literature lent me a book on German philosophy containing an essay on the writings of Goethe, the poet and botanist. I discovered that Goethe at the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century had had a vision of a different kind of science, a holistic science that integrated direct experience and understanding. It didn't involve breaking everything down into pieces and denying the evidence of one's senses.

www.sheldrake.org/about-rupert-sheldrake

Oplossingsgerichte therapie

Insoo Kim Berg en Steve de Shazer

Insoo Kim Berg interviewed by Arnoud Huibers

part 1