dit is waar we voor staan

We benaderen persoonlijke, professionele, organisatorische of maatschappelijke vraagstukken vanuit het systemisch perspectief. Daar waar normaliter op een bepaald probleem of vraag wordt ingezoomd om tot oplossingen te komen, zoomen wij uit.  Het geheel is meer dan de som der delen. Door afstand te nemen wordt meer zichtbaar dan het direct waarneembare. Daardoor komen andere en vaak meer doeltreffende oplossingen in beeld. 

We staan voor gedegen systemisch-fenomenologisch onderzoek. We kijken met andere ogen. We stellen werkhypotheses op en toetsen die weer in de praktijk. We staan voor kwaliteit in ons werk, liefde voor ons vak, ruimte scheppen voor het 'niet-weten' en groeien in verbinding. 

 

Wat we doen

Systemisch waarnemen houdt in de blik ruimer te maken. Door tegelijkertijd naar verschillende systeemlagen te kijken, meestal met behulp van ( tafel) opstellingen, komen ook de mogelijke oplossingen in beeld. Die bedenken we niet. Die worden door het fenomenologische waarnemen zichtbaar, dienen zich als het ware aan. Systemisch-fenomenologisch werken is altijd een co-creatie. En het is vakmanschap.  We bedenken geen nieuwe realiteiten of oplossingen, zij ontstaan of dienen zich aan uit het samenspel tussen begeleider en vraagsteller. We werken vanuit het bewustzijn dat wij als begeleider of coaches  de oplossingen voor een ander niet weten en ook niet kunnen weten. Maar we weten wel hoe we een veilig kader kunnen scheppen en vragen kunnen stellen, van waaruit de ander haar eigen oplossingen kan vinden.  Daardoor ontstaat gelijkwaardigheid in de samenwerking.

 

"I do not fix problems. I fix my thinking. Then problems fix themselves."

- Byron Katie